FES-TE'N SOCI/a

Atención: Los campos marcados con * son obligatorios.

Avís

 

 Aquest formulari és una alternativa per sol·licitar l'alta de soci, però recordi que perquè aquesta alta sigui efectiva serà necessari que passi per secretaria a recollir el carnet

 

Les vostres dades i la informació associada, seran recollides per al seu tractament posterior, en un fitxer automatitzat, exclusivament amb la finalitat de gestionar l'entitat on us inscriviu, d'acord amb l'article 5 i 11.2 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la seva normativa de desenvolupament. El fitxer és responsabilitat delCercle d'amics d'Alcover  NIF  G43070267. Conforme es disposa als articles 15 i 16 de la LOPD 15/1999, de 13 de desembre, us informem que podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició enviant un correu electrònic a cercleamics@tinet.org